Wczytuję dane...

1. Kto jest administratorem danych osobowych sklepu Entero.pl ?

Administratorem danych jest firma Przedsiębiorstwo KASTA z siedzibą w Lęborku, plac Pokoju 23/25, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork, 841-100-10-05, REGON 770510213, adres poczty elektronicznej: pomoc@entero.pl, numer telefonu: +48 (59) 86 32 400 oraz numer faksu: +48 (59) 86 32 401. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach

2. Jakim kurierem wysyłane są towary ?

Wysyłka Towaru następuje za pośrednictwem firm kurierskich lub Poczty Polskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru w siedzibie Sprzedawcy oraz dowóz Towaru przez Sprzedawcę do miejsca odbioru Towaru. więcej informacji otrzymasz w regulaminie pod adresem: https://entero.pl/regulamin

3. Jakie sa przewidziane formy płatności ?

W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności: a) za pobraniem – przy odbiorze przesyłki b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy c) płatność elektroniczna. więcej informacji otrzymasz w regulaminie pod adresem: https://entero.pl/regulamin

4. Zakupiony produkt nie działa... jak reklamować ?

Reklamacje można składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego, na adres Plac Pokoju 23/25, 84-300 Lębork. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres Klienta oraz numer Zamówienia. więcej informacji otrzymasz w regulaminie pod adresem: https://entero.pl/regulamin

5. Jak dokonać zwrotu zakupionego produktu ?

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny realizowane jest w oparciu o regulamin sklepu. Złóż stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uwaga! W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. więcej informacji otrzymasz w regulaminie pod adresem: https://entero.pl/regulamin

6. Zakupiłem pakiet zdjęć do wywołania - gdzie je przesłać ?

Po dokonanym zakupie pakietu usług, zrealizuj płatność w sklepie entero.pl, przygotuj zdjęcia i wejdź na stronę usługodawcy obsługującego dany produkt. Wysyłka pakietu zdjęć realizowana jest przez www w domenie usługodawcy, jedyne o czym musisz pamiętać to pole uwagi i numer zamówienia ze sklepu entero.pl

7. Zakupiłem fotogadżet w Entero.pl - co dalej?

Zdjęcie do zakupionego gadżetu dodajesz podczas zamawiania produktu. Służy do tego dodatkowe pole "Załącz plik" mieszczące się w zakładce nad przyciskiem "KUP TERAZ"

Darmowa dostawa entero.pl